Safety officer / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย – ลพบุรี 1 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

หางาน หางาน Safety officer / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย – ลพบุรี 1 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี – อบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องของชีวอนามัยและความปลอดภัย ติดต่อประสานงาน ส่วนราชการในการส่งรายงานความปลอดภัย ติดตาม ตรวจสอบ ข้อกำหนดความปลอดภัยของบริษัท มวลชนสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานภาคสนาม (ฟาร์มไก่เนื้อ/ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยจะอยู่ในบริเวณอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี และอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี และ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านหลักสูตรการอบรมระดับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับว…องตำแหน่งงาน ระดับหัวหน้างาน/ฝ่าย/แผนก พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคกลาง ลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือนสอดคล้องกับเงื่อนไขการค้น สามารถต่อรองได้ สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น บริการรถรับส่งพนักงาน ค่าตอบแทนพิเศษ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินโบนัสตามผลงาน Human Resources Department 23/1 Moo 2 Khow Wong, Phra Phutthabat, Saraburi 18120 Thaialnd Tel : 036-334900 Fax : 036-334906…

8 October 2015 | 10:19 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments