Sale Area กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,นครปฐม,ราชบุรี,เพชรบุรี

รับสมัครงาน มองหางาน Sale Area กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,นครปฐม,ราชบุรี,เพชรบุรี

ไทย – ตำแหน่ง : Sale Area กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,นครปฐม,ราชบุรี,เพชรบุรี ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 29 กรกฏาคม 2559 จำนวน 3 อัตรา ระดับเงินเดือน 12,000-15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน) ลักษณะการทำงาน 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพ…ื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี 2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 5. มียานพาหนะในการเดินทาง 6. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี 7. มีประสบการณ์ด้านงานขายโทรศัพท์มือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. มีความกระตือร…

29 July 2016 | 4:46 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments