Sale Area ขอนแก่น,กาฬสินธุ์,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม

สมัครงาน มองหางาน Sale Area ขอนแก่น,กาฬสินธุ์,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อา…ยุระหว่าง 22 – 35 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี 4. ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 5. มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 6. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง 7. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้ 8. มีประสบการณ์ด้านงานขายโทรศัพท์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ 9. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ขอนแก่น สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม • เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ค่า KPI (ประเมินตามผลงาน) เบี้ยขยัน ( 500…

29 July 2016 | 7:01 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments