Sale Area ปทุมธานี, นนทบุรี, บางซื่อ

สมัครงาน มองหางาน Sale Area ปทุมธานี, นนทบุรี, บางซื่อ

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด – บางซื่อ, กรุงเทพฯ – ์ทันที การเดินทาง รถประจำทางที่ผ่าน บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด รถประจำทางสาย 137, 514, 73ก, 136, 158, 163, 172, 179, 185, 206, 517, 528, 529 กรณีการเดินทางจากรถไฟฟ้า MRT : ประมาณ 200 เมตร จากรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม Sale Area ปทุมธานี, นนทบุรี, บางซื่อ 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่าย…ุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด, ขาย และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีรถยนต์ส่วนตัว 4. มีทัศนวิสัยและทัศนคติที่ดี 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี 6. ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 7. มีประสบการณ์ด้านงานขายโทรศัพท์มือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. สามารถออกพื้นที่ และทำงานนอกเวลาได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี, นนทบุรี, บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน – สมัครงานทาง E-mail : sirirat.b@oppothai…

30 December 2015 | 8:09 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments