Sale Area (ประจวบคีรีขันธ์,สุราษฏร์ธานี,ระนอง,ชุมพร,กระบี่,พังงา,นครศรีธรรมราช,ภูเก็ต)

สมัครงาน หางาน Sale Area (ประจวบคีรีขันธ์,สุราษฏร์ธานี,ระนอง,ชุมพร,กระบี่,พังงา,นครศรีธรรมราช,ภูเก็ต)

ภาคใต้ – ันธ์,สุราษฏร์ธานี,ระนอง,ชุมพร,กระบี่,พังงา,นครศรีธรรมราช,ภูเก็ต) รายละเอียดของงาน 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช…า 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้ ติดต่อสมัครงาน ทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ประจวบคีรีขันธ์,สุราษฏร์ธานี,ระนอง,ชุมพร,กระบี่,พังงา,นครศรีธรรมราช,ภูเก็ต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตรา เงินเดือน 10 25,000-50,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 24- 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการตลาด, ขาย และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีรถยนต์ส่วนตัว+ใบขับขี่ มีทัศนวิสัยและทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ อัธย…

29 October 2015 | 11:23 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments