Sale Area ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, นครนายก

สมัครงาน งานใหม่ Sale Area ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, นครนายก

ภาคตะวันออก – ะแก้ว, ฉะเชิงเทรา, นครนายก รายละเอียดของงาน 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำ…งานนอกเวลาได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, นครนายก หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 3 15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง (ค่าน้ำมัน) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.–ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มียานพาหนะในการเดินทาง สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สน…

31 December 2015 | 11:33 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments