Sale Area สุราษฏร์ธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ระนอง,ชุมพร

หางาน กำลังหางาน Sale Area สุราษฏร์ธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ระนอง,ชุมพร

ภาคใต้ – 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อา…ยุระหว่าง 22-35 ปี 2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 5. มียานพาหนะในการเดินทาง 6. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี 7. มีประสบการณ์ด้านงานขายโทรศัพท์มือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. มีความกระตือรือร้น 9. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สุราษฎร์ธานี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม •เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ปรับเงินเดือนกรณีผ่านทดลองงาน ค่า KPI (ประเมินต…

29 July 2016 | 3:17 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments