Sale Area เชียงราย,น่าน,พะเยา,แพร่

สมัครงาน กำลังหางาน Sale Area เชียงราย,น่าน,พะเยา,แพร่

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด – จังหวัดเชียงราย – ์ทันที การเดินทาง รถประจำทางที่ผ่าน บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด รถประจำทางสาย 137, 514, 73ก, 136, 158, 163, 172, 179, 185, 206, 517, 528, 529 กรณีการเดินทางจากรถไฟฟ้า MRT : ประมาณ 200 เมตร จากรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม Sale Area เชียงราย,น่าน,พะเยา,แพร่ 1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหา…างตำแหน่ง) ประกันสังคม กองทุนฌาปนกิจศพ ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการตลาด, ขาย และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีรถยนต์ส่วนตัว 4. มีทัศนวิสัยและทัศนคติที่ดี 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี 6. ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 7. มีประสบการณ์ด้านงานขายโทรศัพท์มือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. มีความกระตือรือร้น 9. สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงราย,น่าน,พะเยา,แพร่ จังหวัด เชียงราย ว…

30 December 2015 | 1:41 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments