Sale Area เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน

รับสมัครงาน หางาน Sale Area เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน

ภาคเหนือ – ยุระหว่าง 22-35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี การตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 5. มียานพาหนะในการเดินทาง 6. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี 7. มีประสบการณ์ด้านงานขายโทรศัพท์มือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. มีความกระตือรือร้น 9. รักงานขาย จังหวัดที่ปฏิบัติงาน แม่ฮ่องสอน สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม • เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ค่า KPI (ประเมินตามผลงาน) เบี้ยขยัน ( 500 , 600 , 700 , 1,000 ) เง…1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร 5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ 7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อา…

29 July 2016 | 6:55 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments