sale engineer ด่วน (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

หางาน งานใหม่ sale engineer ด่วน (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ในเครื่องยนต์เอนกประสงค์ให้แก่ คูโบต้า และ ผลิตเครื่องจักร เป็นงานสร้างเครื่องจักร ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ sale engineer ด่วน! (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) 1) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการขายที่กำหนด 2) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 3) ติดตาม และรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 4) ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 5) งานอื่นๆ ที่ผ…งทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2. 2.อายุ 23 ปีขึ้นไป 3. 3.เพศ ชาย/หญิง 4. 4.มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 5. 5.มีทักษะเจรจาต่อรอง 6. 6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. 7.มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่ 8. 8.มีประสบการณ์ในงานขายสินค้ากลุ่มวิศวกอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ออโตเมชั่น เทคนิคอล เอเซีย จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ วิธีการรับสมัครงาน 1.Email/walkin 2.สมัครผ่าน jobth **ส่งใบสม…

1 March 2016 | 5:07 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments