Sale event manager ด่วน กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน งานใหม่ Sale event manager ด่วน กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – คุณสมบัติผู้หางาน : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปวส. -ป.ตรี 3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์งานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2-3 ปี ประจำ สำนักงานดรุงเทพฯ สวัสดิการ : เครื่องแบบ อาหาร ประกันสุขภาพหมู่ ประกันชีวิตหมู่ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินส่วนแบ่งค่าบริการ ผู้ที่สนใจติดต่อ : ติดต่อสมัครงานพร้อมหลักฐานได้ที่ แผนกบุคคล ทุกวันเวลา 09.00-16.00 น. หรือ ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ : แผนกบุคคล โรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ทคลับ 274/1-9 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ….ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-237 311-15 โทรสาร 038-237 325 E-mail address : pn@oceanmarinayachtclub.com หรือสมัครผ่านหน้าเว็บ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำ…

24 June 2017 | 7:43 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments