Sale Manager (ประจำที่ กรุงเทพฯ)

งาน หางานใหม่ Sale Manager (ประจำที่ กรุงเทพฯ)

บุญรอดบริวเวอรี่ – กรุงเทพฯ – การขายและการตลาดอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ด้านสินค้าเกษตรหรืออาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ สามเสน สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว หรือตามที่ได้รับมอบหมาย…หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ 1. ดูแลรับผิดชอบและบริหารทีมขายให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย 2. กำหนดแผนการขายและประสานงานกับการตลาด เพื่อให้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมาย และกระจายสินค้าถึงผู้บริโภค 3. บริหารและประสานงานกับ Distributors เพื่อให้ได้ยอดขายตามกลยุทธ์ที่กำหนด 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพศชาย/หญิง อายุ 35 – 50 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มีประสบการณ์ด้าน…

5 November 2016 | 6:57 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments