Sale Manager เขต ลำปาง

หางาน หางาน Sale Manager เขต ลำปาง

จังหวัดลำปาง – 1 ดูแลประสานงานกับร้านค้า 2 ดูแลพนักงานขายและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานขายได้ 3 จัดเก็บข้อมูลตลาดและสรุปการทำงานประวันวัน 4 จัดเก็บข้อมูลยอดขายในเขตรับผิดชอบ 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 6 เปิดตลาดใหม่ในพื้นที่ 7 วางแผนการvisitร้านค้าให้ทั่วถึงทุกอาทิตย์ 8 สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 9 ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทได้ตั้งไว้ 10 ดูแลจัดการพื้นที่ให้เกิดยอดขายที่สุงสุด มีที่อยู่อาศัยทั้งเชียงใหม่และลำปางจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าอ…าหาร ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน ทริปเที่ยวประจำปี เงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. สามารถเดินทางระหว่างเชียงใหม่กับลำปางได้ 2. ตรงต่อเวลาและสามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี 3. สามารถวางแผนงานของตนและจัดการเวลาได้ดี 4. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เป็นคนคิดบวกและมีความเป็นTeam Work 5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปงานในรูปแบบ Excel และ PPT ได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไ…

27 June 2016 | 10:57 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments