Sale Representative Construction จ.ฉะเชิงเทรา

งาน งานว่าง Sale Representative Construction จ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา – จำนวนสินค้ากว่า 100,000 ชนิด สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าทำให้เราเป็นผู้ผลิตมีความสามารถในการแก้ไขทุกปัญหาในเรื่องการซ่อมแซมและบำรุงรักษา สวัสดิการ – ประกันสังคม – ประกันสุขภาพ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – โบนัสยอดขายรายเดือน – คอมมิชชั่น – โทรศัพท์มือถือ – ท่องเที่ยวประจำปี – เสื้อฟอร์ม – เบี้ยประกันภัยรถยนต์ – อื่นๆ ตำแหน่ง : Sale Representative Construction จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียดของงาน -นำเสนอสินค้าและบริการลูกค้าหลังการขาย -จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า, การขาย, ปัญหาการขายหรือก…ารเข้าพบลูกค้า ส่งหัวหน้างานทุกวัน -รับผิดชอบเป้าขายรายเดือน ให้ได้ตามทีบริษัทกำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน ฉะเชิงเทรา หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 24-38 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป มีรถยนต์ส่วนตัว มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1-2 ปี(Direct Sale จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่ มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ คล่องแคล่ว อดทน มีเงินค้ำประกันและบุคคลค้ำฯ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่เปิดรับ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัคร…

22 November 2016 | 11:59 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments