Sales ประจำภาคเหนือ NORTH1 (เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, พะเยา, ลำปาง, น่าน, แพร่)

หางาน ค้นหางาน Sales ประจำภาคเหนือ NORTH1 (เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, พะเยา, ลำปาง, น่าน, แพร่)

กรุงเทพฯ – พื้นที่ 3. ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ 4. สรุปรายงานผลการเข้าพบลูกค้าให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ **พนักงานขายต้องมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ** สินค้าและบริการ วีดีโอ สมัครงาน เก็บงาน Sales ประจำภาคเหนือ NORTH1 (เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, พะเยา, ลำปาง, น่าน, แพร่) รายละเอียดงาน 2 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย (ทุกอำเภอ),เชียงใหม่ (ทุกอำเภอ),แม่ฮ่องสอน (ทุกอำเภอ),แพร่ (ทุกอำเภอ),พะเยา (ทุกอำเภอ),ลำพูน (ทุกอำเภอ),น่าน (ทุกอำเภอ),ลำปาง…

3 December 2018 | 11:57 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments