Sales Area – (สี BERGER) ดูแลภาคอีสานตอนบน**รายได้ รวม 30,000 ++++

รับสมัครงาน หางาน Sales Area – (สี BERGER) ดูแลภาคอีสานตอนบน**รายได้ รวม 30,000 ++++

ตำบลขอนแก่น, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด – ,400 บาท/เดือน – ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท/เดือน เขตที่ดูแล สยามโกลบอลเฮ้าส์ (บึงกาฬ) สยามโกลบอลเฮ้าส์ (กาฬสินธุ์) ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป (กาฬสินธุ์) สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) สยามโกลบอลเฮ้าส์ (บ้านไผ่) ไทวัสดุ (ขอนแก่น) อุบลวัสดุ (ขอนแก่น) สยามโกลบอลเฮ้าส์ (เลย) สยามโกลบอลเฮ้าส์ (มหาสารคาม) ไทวัสดุ (มหาสารคาม) สยามโกลบอลเฮ้าส์ (นครพนม) ไทวัสดุ (หนองบัวลำภู) สยามโกลบอลเฮ้าส์ (หนองบัวลำภู) สยามโกลบอลเฮ้าส์ (หนองคาย) เมกาโฮม เซ็นเตอร์ (หนองคาย) สยามโกลบอลเฮ้าส (ร้อยเอ็ด) ไทยเพิ่มพูลโ…รหาบุคลากรจำนวนมากในเวลาอันสั้น และพนักงานที่มีอัตราการเข้าและออกจากงานสูง เช่น พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ พนักงานขายทางโทรศัพท์ พนักงานขายตรง หรือ พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ในนามของบริษัท PRTR MASS RECRUIT นี้เรามั่นใจในประสบการณ์อันยาวนานกว่า 19 ปีในธุรกิจการสรรหาบุคลากร ว่าจะสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเราจะมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญห…

16 June 2017 | 7:45 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments