Sales Coordinator (Hino trucks and buses) ลำปาง 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง

สมัครงาน หางาน Sales Coordinator (Hino trucks and buses) ลำปาง 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง

จังหวัดลำปาง – น ภาคเหนือ ลำปาง อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือนสอดคล้องกับเงื่อนไขการค้น สามารถต่อรองได้ Khun Patcharin Chaipornprasit 212 หมู่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Tel: (662) 900 5000 Ext. 320 | Fax: (662) 900 5288…เยี่ยมเยียนตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดภายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการขายและการตลาดตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคู่แข่งขันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี จบ…

12 August 2015 | 7:30 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments