Sales Coordinator ( P05 ) คลองหนึ่ง ปทุมธานี

หางาน มองหางาน Sales Coordinator ( P05 ) คลองหนึ่ง ปทุมธานี

ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี – ระจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) โครงการสะสมทรัพย์ ค่าอาหาร รถรับส่ง(สำหรับโรงงาน) โรงอาหาร ราคาประหยัด ปรับเงินประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : Sales Coordinator ( P05 ) คลองหนึ่ง ปทุมธานี รายละเอียดของงาน ติดต่อหาลูกค้าใหม่ทำการเจรจาสื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รู้จักสินค้า และกระตุ้นความ เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้ค่าปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนการและหลักการขาย วิเคราะห์สภาพการแข่งขันก…ารขาย และวางแผนกลยุทธ์การขาย Benefits ค่าอาหาร เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี ค่าพาหนะ ( บางตำแหน่ง ) ชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์เซฟตี้ ทำงานจันทร์ – ศุกร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ทำงานจันทร์ – ศุกร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1 position 15,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง ชาย อายุ 25 – 35 ปี ระดับการศึกษาวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้สภ…

7 January 2017 | 11:48 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments