Sales Engineer (ขอนแก่น)

รับสมัครงาน กำลังหางาน Sales Engineer (ขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น – ่างประเทศ) 6. งานเลี้ยงฉลองปีใหม่,กิจกรรมกีฬา 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8. วันลาพักร้อนตามอายุงาน 9. โบนัสตามผลประกอบการ 10. กองทุนสะสมทรัพย์ 11. ค่าล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด 12. ค่าเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าที่พัก,ค่าน้ำมัน (ตามตำแหน่ง) 13. รางวัลทำงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 14. เงินของขวัญแต่งงาน 15. เงินรับขวัญบุตร 16. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ตำแหน่ง : Sales Engineer (ขอนแก่น) รายละเอียดของงาน 1. ดำเนินการนำเสนอและขายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field… Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น Flow Transmitter , Pressure Transmitter, Temperature Sensor, Control Valve, Explosion Protection, CEMS, DCS, SCADA, PLC และ Single Loop Controller แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีและคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและงานโครงการต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสาขาขอนแก่น อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อัตรา เงินเดือน 3 อัตร…

31 January 2016 | 11:20 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments