Sales Engineer (ชลบุรี,ระยอง)

สมัครงาน มองหางาน Sales Engineer (ชลบุรี,ระยอง)

จังหวัดชลบุรี – จังหวัดระยอง – ุรกิจใหม่ เปิดรับผู้มีความสามารถ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้ สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการยืดหยุ่น โบนัสประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ รางวัลอายุงาน ชุดฟอร์มพนักงาน ประกันอุบัติเหตุหมู่ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าอบรม/พัฒนาตนเอง ค่าปรับวุฒิการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ** มุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนตามความสามารถ ตำแหน่ง : Sales Engineer (ชลบุรี,ระยอง) รายละเอียดของงาน – สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนงานประจำปี และประ…JENBUNJERD CO., LTD. บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (JENBUNJERD CO., LTD) บริษัทผู้นำทางความคิดของธุรกิจจัดเก็บ ยกย้ายในอาเซียน ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วยสินค้าที่หลากหลาย รังสรรค์ขึ้นจากเทคโนโลยีทันสมัยกับประสบการณ์ธุรกิจที่ยาวนาน ประกอบด้วยความชำนาญด้านการสรรหาและจัดซื้อ การบริหารการจัดส่งและคำมั่นในคุณภาพ เจนบรรเจิดพร้อมเสมอที่จะส่งมอบความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านอุปกรณ์จัดเก็บ ยกย้าย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน … เราตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเบ็ดเสร็จ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับธ…

2 May 2017 | 10:45 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments