Sales Engineer ประจำโรงงานจ.ชลบุรี

รับสมัครงาน ค้นหางาน Sales Engineer ประจำโรงงานจ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี – 1. ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายขาย และเป็นตัวแทนของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบ 2. ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า และจูงใจลูกค้าให้สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงติดตามงานที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ได้ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ 3. จัดทำรายงานการติดต่อลูกค้า (Visiting) รวมถึงรายงานการเข้าพบ เยี่ยมเยียนลูกค้าส่งผู้บังคับบัญชา 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จังหวัด ชลบุรี อ…ัตราที่รับ 3 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น , ค่าเสื่อมรถ , ค่าทางด่วน , ค่าน้ำมัน(บัตรฟลีทการ์ด) ฯลฯ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 22-50 ปี 2. วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ 3. มีทักษะด้านการสื่อสาร และติดต่อประสานงานได้ดี 4. บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักด้านงานขาย 5. สามารถเรียนรู้ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้นได้ เช่น การอ่านDrawing ฯลฯ 6. ขับรถได้ , มีใบขับขี่ และ/หรือ มีรถยนต์เป็นของตนเอง 7. สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังก…

16 September 2015 | 6:55 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments