Sales Engineer( ระยอง)

งาน ค้นหางาน Sales Engineer( ระยอง)

จังหวัดระยอง – – รับผิดขอบงานขายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย – กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า – ให้คำปรึกษาแกลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า – ฝึกอบรมการใช้งาน ติดตามการรับชำระเงิน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ จังหวัด ระยอง อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000- 25,000 บาท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์ไฟฟ้า อุตส…าหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปีขึ้นไป 4. มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่ สามารถนำมาปฏิบัติงานได้ 5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดและปฏิบัติงานประจำที่สาขาระยอง 6. บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ 7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับดี ติดต่อ คุณสุชานาถ , คุณณัฐวัฒน์ , คุณรัชณี สวัสดิการ Welfare: Working hour: Mon – Fri (08.00 – 17.00) OPD, IPD, Insurance Travel Expenses…

13 March 2016 | 8:03 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments