Sales Engineer (LED)

งาน ค้นหางาน Sales Engineer (LED)

SIGN MATERIALS SUPPLY CO.,LTD. – กรุงเทพฯ – ิการที่มีประสิทธิภาพฉับ ไว จึงทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของ บริษัทฯที่ว่า “ เราทำงานเป็นทีม ร่วมพัฒนาองค์กร คัดสรรสินค้าคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกระดับทั้งก่อน และ หลังการขาย ” สินค้าหลักของบริษัท * กลุ่มสินค้าสติ๊กเกอร์ และ ฟิล์มเคลือบ กลุ่มสิน Job description รับผิดชอบงานขายหลอดไฟ LED ให้กับลูกค้า ดูแลและออกเยี่ยมเยือนลูกค้าทั้งเก่าและใหม่วิเคราะห์ข้อมูลการขาย ศึกษาและทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์แสงสว่าง LED จัดทำข้อมูลรายละเอียดแต่ละผลิตภ…ัณฑ์ ออกแบบและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแสงสว่าง ให้แก่ลูกค้า Qualification จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคโทรนิค หรือ สาขาไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าLED มีรถยนต์เป็นของตนเอง และ มีใบอนุญาตขับขี่ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทน : เงินเดือน + น้ำมันรถ+ incentive or Commission + โบนัส ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ + ตรวจสุขภาพประจำปี +งานสังสรรค์ประจำปี + ท่องเที่ยวประจำปี ส่งเรซูมเม่ และต้องมีรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมเอกสารการสมัครงานมาที่…

7 July 2016 | 7:39 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments