Sales Executive (เจ้าหน้าที่บริหารงานขายประจำโครงการ พระราม 2,พระราม 3, เพลินจิตร,นนทบุรี)

สมัครงาน ค้นหางาน Sales Executive (เจ้าหน้าที่บริหารงานขายประจำโครงการ พระราม 2,พระราม 3, เพลินจิตร,นนทบุรี)

Harrison Public Company Limited – ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – Harrison Public Company Limited บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นศูนย์กลางการ ซื้อ ขายเช่า อสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ และรับบริหารงานขายและเช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ Sales Executive (เจ้าหน้าที่บริหารงานขายประจำโครงการ พระราม 2,พระราม 3, เพลินจิตร,นนทบุรี) – ติดต่อ ประสานงาน และให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ – ดำเนินงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย – จัดทำเอกสารต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้ร…ับมอบหมาย อัตรา 4 เงินเดือน 12,000 – 20,000 บาท สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 3. หน้าตาดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน 4. มีใจรักงานด้านบริการและงานขาย 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำโครงการได้ 7. หากมีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์และเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน สุขุมวิท จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัคร…

20 December 2015 | 7:00 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments