Sales Executive เพศชาย/หญิง เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อ พลอย 061

สมัครงาน ค้นหางาน Sales Executive เพศชาย/หญิง เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อ พลอย 061

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. – บางรัก, กรุงเทพฯ – Adecco is the world leader in human resource solutions, with a comprehensive service offering that includes temporary & contract staffing, outsourcing, permanent recruitment, outplacement and career services, training and consulting. Sales Executive เพศชาย/หญิง เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อ พลอย 061-4184709 Work with Sales Team and relevant departments to develop business Visit customer, analyze situation, follow up order and report to Manager Communicate, maintain and develop clients… relationship Looking for prospective customers and report to Manager อัตรา 3 เงินเดือน 20000 คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ – ชาย/หญิง 2. ตำแหน่งงาน – พนักงานขาย 3. อายุ – ไม่เกิน 30 ปี 4. วันทำงาน – วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-17.30 น. 5. ประสบการณ์ – มีประสบการณ์งานขายมาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (สาย Automotive จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 6. ภาษา – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 7. วุฒิการศึกษา- ปริญญาตรี ขึ้นไป (คณะใดก็ได้) 8. ทักษะอื่นๆ – สามารถขับรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้เส้นร…

9 July 2015 | 6:20 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments