Sales Executive ( IT Sales ) / Business Manager

สมัครงาน งานว่าง Sales Executive ( IT Sales ) / Business Manager

บางกะปิ, กรุงเทพฯ – กิจ 10 วัน – ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน) ตำแหน่ง : Sales Executive ( IT Sales ) / Business Manager รายละเอียดของงาน -รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด -ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า -วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้ -ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวข…อใจอย่างต่อเนื่อง “เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ” สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – กองทุนประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน – ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน – ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) – ค่าน้ำมัน – ค่าตำแหน่ง – ค่าล่วงเวลา – ค่าวิชาชีพ – สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต – กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน – วันหยุดประเพณี 14 วัน – ลา…

12 September 2016 | 10:58 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments