Sales Plannner (PSI Planner)

สมัครงาน ค้นหางาน Sales Plannner (PSI Planner)

THAI DNT PAINT MFG. CO., LTD. – ภาคตะวันออก – Sriracha Chon Buri N/A เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : Good คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : 22-35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปี จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง รายละเอียด 【หน้าที่รับผิดชอบ】 · บันทึกข้อมูล forecast ของลูกค้า ・ ควบคุมแผนการขาย, การคาดการณ์ยอดขาย, แผนการผลิต และ แผนการจัดสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าสำเร็จรูป · จัดการตารางการผลิต การขาย และ stock · สนับส…นุนทีมขาย 【คุณสมบัติ】 · เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี · ปริญญาตรีสาขาเคมีวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง · มีประสบการณ์การทำงานด้านการเป็นผู้ช่วยฝ่ายขาย หรือ นักวางแผน · มีประสบการณ์ทำงานในด้านเคมีหรือสีอย่างน้อย 3 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ · มีภาวะผู้นำที่ดีและมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี · มีความรู้ใน ISO / TS 16949: 2002 ISO 14000 · สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี และ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ สวัสดิการ 【สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ】 ・ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ・ กองทุนสำรอง…

11 May 2017 | 7:58 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments