Sales Plannner

สมัครงาน งานว่าง Sales Plannner

THAI DNT PAINT MFG. CO., LTD. – ภาคตะวันออก – าศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง · สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี · มีประสบการณ์ทำงานในด้านการขาย, การวางแผน, ด้านเคมีหรือสีอย่างน้อย 3 ปี · มีความรู้ใน ISO / TS 16949: 2002 ISO 14000 · หากมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมและการเคลือบยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ · มีภาวะผู้นำที่ดีและมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี · มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี · มีความรับผิดชอบสูงและตั้งใจทำงาน สวัสดิการ 【สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ】 ・ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ・ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ・ กองทุนประกันสังค…ม ・ เงินช่วยเหลือค่าเบี้ยกันดาร ・ ค่ารักษาพยาบาล ・ ตรวจสุขภาพประจำปี ・ ชุดฟอร์มการทำงาน ・ อาหารกลางวัน ・ รถรับ-ส่งพนักงาน ・ เบี้ยขยัน ・ โบนัส ข้อมูลการติดต่อ ชื่อบริษัท : THAI DNT PAINT MFG. CO., LTD. ประเภทธุรกิจ : Others เว็บไซต์ : – ข้อมูลบริษัท :…

18 May 2017 | 7:53 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments