Sales Representative (พัฒนาการ,รังสิต,พระราม9,รามอินทรา,ปทุมธานี)

งาน มองหางาน Sales Representative (พัฒนาการ,รังสิต,พระราม9,รามอินทรา,ปทุมธานี)

จังหวัดปทุมธานี – ะสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานที่ท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับพฤกษา” สวัสดิการ บริษัทมีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสปีละ 2 ครั้ง ประกันสุขภาพ-ประกันชีวิต ค่าเช่าบ้าน ชุดฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และสวัสดิการอื่น (ตามตำแหน่งงานนั้น ๆ ) ตำแหน่ง : Sales Representative (พัฒนาการ,รังสิต,พระราม9,รามอินทรา,ปทุมธานี) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภ…บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เพื่อที่จะทำให้พฤกษาบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กร “พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อให้ทุกครอบครัวได้สำผัสกับความสุขและความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน” บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปร…

19 August 2015 | 10:49 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments