Sales Representative ภาคเหนือ(พิจิตร, สุโขทัย, ตาก)

งาน งานว่าง Sales Representative ภาคเหนือ(พิจิตร, สุโขทัย, ตาก)

กรุงเทพฯ – ิงาน : เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 20,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : -นำเสนอขาย Airpay ยังกลุ่มลูกค้า Internet Cafe และ Distributor -กระตุ้นยอดขาย Snack, Loan, CafeThai Diskless, Auto update และบริการอื่นๆของ Garena -ดูแลพัฒนาเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีศักยภาพมากขึ้น -รับผิดชอบหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำหนดของ Zone Business Head สวัสดิการ – มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น – ประกันสุขภาพ – ค่ายานพาหนะ – ค่าตอบแทนพิเศษ – ค่าทำงานล่วงเวลา – ทำงานที่บ้าน – ประกันชีวิต – ค่าใช้จ่ายในการเดินท…าง – ประกันสังคม – เงินโบนัสตามผลงาน – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม – ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สวัสดิการเพิ่มเติม : – ประกันสังคม(Group Medical Insurance) – บัตรประกันสุขภาพ (ได้รับหลังจากผ่านทดลองงาน 119 วัน) – ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) – วันหยุดประจำปีตามธนาคารแห่งประเทศไทย – Annual Leave 6 วันต่อปีในปีแรกที่เข้าทำงาน – กิจกรรม Outing ประจำปี คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 – 35 ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป อื่นๆ : ยินด…

8 July 2016 | 10:52 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments