Sales Representative (โซนสระบุรี อยธยา ลพบุรี)

งาน งานใหม่ Sales Representative (โซนสระบุรี อยธยา ลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี – จังหวัดสระบุรี – : Sales Representative (โซนสระบุรี อยธยา ลพบุรี) รายละเอียดของงาน -นำเสนอขายระบบบริหารจัดการร้านอาหาร สำหรับเจ้าของร้านและลูกค้า -ดูแลรักษาฐานลูกค้า กระตุ้นยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนด ตามโซนที่รับผิดชอบ -สื่อสารกับกลุ่มลุกค้าถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อขายสินค้าทางด้านไอทีและการบริการที่ดี -จัดทำแผนรายงานการขาย และข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย มีโซนที่รับเพิ่มเติม – สระบุรี – อยุธยา – ลพบุรี – สิงห์บุรี โซนภาคกลาง สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร…ะนำเสนอบริการต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการ ทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปคือบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนถึง 18 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และให้บริการ ด้านต่าง ๆ มากมายแก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบ วงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญา จ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน (Outsourcing) และการให้คำปรึกษา เครือข่ายแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีสำนักง…

9 May 2017 | 10:05 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments