Sales Representative (Printer) โซนจังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด

สมัครงาน ค้นหางาน Sales Representative (Printer) โซนจังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด

ภาคตะวันออก – ยอง, จันทบุรี, ตราด 1.เพศ ชาย/หญิง 2.อายุไม่เกิน 35 ปี 3.ปริญญาตรีทุกสาขา 4.ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ หากมีประสบการณ์ทางการขาย หรือ การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5.มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่ 6.มีความสามารถในการสื่อสาร มีใจรักงานขาย 7.มีความรู้ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน: 1.ชลบุรี 2.ระยอง 3.จันทบุรี 4.ตราด Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า เยี่ยมชมลูกค้าที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่ เตรียมความพร้อมและแผน เพื่อให้กา…ะนำเสนอบริการต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการ ทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปคือบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนถึง 18 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และให้บริการ ด้านต่าง ๆ มากมายแก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบ วงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญา จ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน (Outsourcing) และการให้คำปรึกษา เครือข่ายแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีสำนักง…

25 November 2016 | 11:46 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments