Sales Saff – GreenSmile Shop ประจำภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก, นครสวรรค์, ตาก, เพชรบูรณ์,กำแพงเพชร)

รับสมัครงาน มองหางาน Sales Saff – GreenSmile Shop ประจำภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก, นครสวรรค์, ตาก, เพชรบูรณ์,กำแพงเพชร)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – จังหวัดพิษณุโลก – ิการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ ให้บริการชําระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จําหน่ายบัตรแทนเงินสด ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ และให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Sales Saff – GreenSmile Shop ประจำภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก, นครสวรรค์, ตาก, เพชรบูรณ์,กำแพงเพชร) ดูแลและวางแผนยอดขายจากช่องทางการจัดจำหน่ายในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ดูแล ให้คำปรึกษา วางแผนงานขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่ให้บรรลุเป้าหมายตา…บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 900 MHz ในระบบดิจิตอล GSM (Global System for Mobile Communication) และมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (DPC) ซึ่งให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 1800 MHz ในระบบดิจิตอล GSM 1800 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมด้านอื่น ๆ อีกด้วย ได้แก่ นําเข้าและจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บร…

17 January 2018 | 3:43 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments