Sales Staff (AIS Buddy)

สมัครงาน กำลังหางาน Sales Staff (AIS Buddy)

ตำบลกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ – าตัวแทนจำหน่าย AIS Buddy วางแผนและดำเนินการกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับตัวแทนจำหน่าย AIS Buddy วางแผนการขยายพื้นที่ทำตลาดใหม่ๆ วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด เก็บข้อมูลประเมินคู่แข่ง มี Incentive, ค่าพาหนะ, ค่าน้ำมัน ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (มีเงินค่าทำงานเพิ่ม) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 13,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษา : ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีทักษะการขายและการนำเสนอที่ด…บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 900 MHz ในระบบดิจิตอล GSM (Global System for Mobile Communication) และมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (DPC) ซึ่งให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 1800 MHz ในระบบดิจิตอล GSM 1800 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมด้านอื่น ๆ อีกด้วย ได้แก่ นําเข้าและจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ ให้บริการชําร…

9 August 2017 | 10:12 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments