SAP Supervior//มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับโปรแกรมSAP//สื่อสารภาษาอังกฤษได้//ประจำงานเส้นถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ//สนใจติดต่อปิยะนันท์ 081

รับสมัครงาน ค้นหางาน SAP Supervior//มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับโปรแกรมSAP//สื่อสารภาษาอังกฤษได้//ประจำงานเส้นถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ//สนใจติดต่อปิยะนันท์ 081

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD – จังหวัดสมุทรปราการ – ็นพนักงานในบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2537 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ1 ประเภทบริษัทจัดหางานให้คนทำงานในประเทศ โครงการประกวดสำนักงานจัดหางานเอกชนดีเด่น ประจำปี 2551 -2557 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน SAP Supervior//มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับโปรแกรมSAP//สื่อสารภาษาอังกฤษได้//ประจำงานเส้นถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ//สนใจติดต่อปิยะนันท์ ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 04 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัต…บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2537 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ1 ประเภทบริษัทจัดหางานให้คนทำงานในประเทศ โครงการประกวดสำนักงานจัดหางานเอกชนดีเด่น ประจำปี 2551 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน’บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้าบรรจุเป…

5 September 2015 | 10:22 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments