SCHEDULER ENGINEER วิศวกรวางแผน ใช้โปรแกรม Primavera ได้ (ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง) ด่วน

หางาน งานใหม่ SCHEDULER ENGINEER วิศวกรวางแผน ใช้โปรแกรม Primavera ได้ (ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง) ด่วน

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดลำปาง – ดำเนินธุรกิจรับเหมางานโยธาขนาดใหญ่ ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000\’ดำเนินธุรกิจรับเหมางานโยธาขนาดใหญ่ ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 SCHEDULER ENGINEER วิศวกรวางแผน ใช้โปรแกรม Primavera ได้ (ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง) ด่วน! 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 28 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผนงาน 2. ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. สามารถใช้โปรแกรม PRIMAVERA ในการวิเค…ราะห์แผนงานได้อย่างคล่องแคล่ว สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม, สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณสมบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 5+ อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : สามารถใช้ PRIMAVERA PROGRAM ได้…

28 September 2015 | 10:22 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments