Senior Account Executive ช่องทาง Event Sales (ประจำพื้นที่ จังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี)

สมัครงาน งานว่าง Senior Account Executive ช่องทาง Event Sales (ประจำพื้นที่ จังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี)

กรุงเทพฯ – งาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 3 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี (ทุกอำเภอ),นครปฐม (ทุกอำเภอ),กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),สุพรรณบุรี (ทุกอำเภอ),กาญจนบุรี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 30,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ – วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของตัวแทนจำหน่าย (Direct Sales Partner – DSP) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด – วา…งแผนการเข้าเยี่ยม (Visit DSP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชา รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของ DSP และดำเนินการเข้าเยี่ยมตามแผนที่วางไว้ – ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น โปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย รางวัลพิเศษ เป็นต้น ให้แก่ DSP อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษา และสาธิตการใช้สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทแก่ DSP ตลอดจนดูแลเรื่องการจัดกิจกรรมของ DSP และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท – รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลการเข้าเยี่ยม การขายประจำวัน…

8 October 2017 | 10:09 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments