Senior Account Executive ช่องทาง Wholesales (ประจำพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร 1 อัตรา / กาญจนบุรี 1 อัตรา)

รับสมัครงาน หางาน Senior Account Executive ช่องทาง Wholesales (ประจำพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร 1 อัตรา / กาญจนบุรี 1 อัตรา)

จังหวัดราชบุรี – บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่’บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ตำแหน่ง…รมการขายของ S2, พฤติกรรมของผู้บริโภค ฯลฯ และดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหานำเสนอไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์ทางการขายต่อไป – วางแผน และดำเนินการสรรหา S2 รายใหม่ รวมถึงการรับสมัครให้ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด – ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ของบริษัทฯ ที่ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ – ค่ายานพาหนะ – มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม – ประกันชีวิต – ประกันสังคม – ค่าใช้จ่าย…

29 August 2016 | 10:58 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments