Senior HR / HR Officer (Recruitment)

รับสมัครงาน มองหางาน Senior HR / HR Officer (Recruitment)

กรุงเทพฯ – บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานมากกว่า 25ปี ปัจจุบันพัฒนาโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้กลายเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร (CBD) บนเนื้อที่ 73 ไร่ใจกลางถนนพระราม 9 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก เดอะ แกรนด์ พระราม 9 นับเป็นโครงการ เมกะโปรเจ็คท์ ที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่รวมอาคารสำนักงาน, ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ที่ทันสมัย, ศูนย์การค้า, โรงแรม, และคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย พร้อมอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตบนเนื้อที่กว่า 1.2…ี่ความรับผิดชอบ: 1 สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนประจำปี /อัตราทดแทน/อัตรานอกเหนืองบประมาณประจำปี /ธุรกิจใหม่ ฯลฯ 2 สรรหาพนักงานรายเดือน (Head Office,กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า,กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานเช่า,กลุ่มอสังหาริมทรัพย์) และคัดเลือกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์งาน คัดเลือกให้ตรงตามคุณสมบัติตามใบขออัตรากำลังคน 3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ เช่น สถาบันการศึกษา จัดหางาน 4 สรุปการคัดรายชื่อผู้สมัครเพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานเจ้าของตำแหน่ง…

19 September 2016 | 10:59 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments