Senior Interior Designer

หางาน หางานใหม่ Senior Interior Designer

กรุงเทพฯ – ุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา ด้วยโครงการอบรมความรู้ให้แก่ครูอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งทุกโครงการและทุกกิจกรรมไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จะไม่รับบริจาคทั้งเงินและสิ่งของ และหรือสิ่งตอบแทนทุกกรณี https://jobbkk.com/company/profile สมัครงาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 3 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตราชเทวี) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระ…ยดำเนินธุรกิจต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้ปณิธานที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด คืนกำไร 100% ให้เด็กไทยได้เรียน โดยมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และมอบครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ตอบแทนแผ่นดินเกิดอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคม ม…

4 July 2017 | 7:41 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments