Senior Manager – ผู้จัดการอาวุโส

สมัครงาน ค้นหางาน Senior Manager – ผู้จัดการอาวุโส

Apple – กรุงเทพฯ – ุณสมบัติที่สำคัญ – มีความสามารถในการร่วมมือกับทีมผู้นำของร้านค้าเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะปรับปรุงกระบวนการและบรรลุผลสำเร็จเกินมาตรฐานที่วางไว้เพื่อผลักดันธุรกิจในร้านค้าให้เติบโต – มีความสามารถที่พิสูจน์แล้วในการสร้างแรงบันดาลใจ ฝึกสอน ฝึกอบรม และพัฒนาสมาชิกทีมของร้านเพื่อมอบการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงผลักดันเพื่อผลลัพธ์ – มีประสบการณ์ในการปรับตัวกับอุปสรรค ให้การช่วยเหลือสนับสนุน และวางแนวทางการสื่อสารในสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คำ… เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หากมีความสามารถในการใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา/ใช้ภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น ชั่วโมงการทำงานของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ บริษัทที่ว่าจ้างโดยยึดหลักแห่งความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความต่าง เรายังทุ่มเทให้กับการมอบโอกาสการจ้างงานและความก้าวหน้าให้แก่ผู้สมัครทุกราย Apple มุ่งมั่นที่จะร่วมงานและอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมให้กับผู้สมัครที่มีความทุพพลภาพทางร่ายกายและสติปัญญา Apple เป็นส…

5 October 2017 | 7:06 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments