Senior Production Manager (Pharmacist)

งาน หางาน Senior Production Manager (Pharmacist)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – นนานาประเทศด้วยกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม และการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานโลก EU GMP (PIC/S)ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวของไทย ซึ่งมี Health Sciences Authority Republic of singapore(HAS) เป็นผู้รับรอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดและเคร่งครัดสูงขึ้นจาก GMP ที่ใช้กันอยู่เดิม และยังได้รับรางวัล อย. Quality award ในปี 2009,2011,2012. ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายงาน สวัสดิการ : – ค่ารักษาพยาบาล 2 เท่าของเงินเดือน/ปี – การตรวจสุขภ…าพประจำปีฟรี – ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานฟรี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ชุดฟอร์มฟรี ปีละ 3 ชุด – รถรับส่ง – โบนัส – ปรับเงินเดือนประจำปี – เบี้ยขยัน 500-700 บาท/เดือน – เบิกยาสวัสดิการกลับบ้าน – ซื้อยาของบริษัทฯ ได้ในราคาพนักงาน – ซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือได้ในราคาพนักงาน – จัดนำเที่ยวประจำปี,กิจกรรมสันทนาการต่างๆ – งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ – เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานเสียชีวิต – เงินช่วยเหลือกรณี คลอดบุตร/ สมรส /บิดา,มารดาเสียชีวิต – วันลาพิเศษเพื่อการสมรส วันลาพิเศษเพื่อการสอบในกรณีศึกษาต่อ – ว…

22 April 2016 | 7:59 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments