Senior Programmer

หางาน งานใหม่ Senior Programmer

Zione Corporation Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – ตอร์, สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่ง Programmer 3 ปี ขึ้นไป ชอบงานเขียนโปรแกรม มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เป็นอย่างดี มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Nodejs, JavaScript มีความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล SQL เช่น MySQL, MSSQL หรือ NOSQL เช่น MongoDB, Elasticsearch หากมีความสามารถในการพัฒนา Front-end Application ด้วย AngularJS(Angular.io) หรือ ReactJS จะ…ย ปอพ.40, 58, 60, 71, 92, 93, 99, 109, 113, 115 ลงป้ายหน้าอาคาร UM Tower 4) เรือคลองเเสนเเสบ ท่าเรือรามคำเเหง 1 RESPONSIBILITIES พัฒนา Web Application หรือ Mobile Application โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น NodeJS, AngularJS(Angular.io), ReactJS เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท พัฒนาโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ รวบรวมความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดทำเอกสาร QUALIFICATIONS เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเ…

20 October 2017 | 7:59 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments