Senior Purchase Officer (โรงงานโรจนะ ปราจีนบุรี)

หางาน กำลังหางาน Senior Purchase Officer (โรงงานโรจนะ ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – (as actual working day) Company bus (service for normal working day) Group Life assurance: Sum insured 200,000 baht Group Personal Accident Insurance: Sum insured 200,000 baht Working outside: as company’s regulation Uniform : 3 sets ตำแหน่ง : Senior Purchase Officer (โรงงานโรจนะ ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน 1.ดำเนินการจัดหาและจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิตให้ให้เพียงพอ 2.ดำเนินการจัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ เคมีภัณฑ์ ตามระยะเวลาและคุณภาพที่กำหนด 3.ประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาต่าง…ในการจัดซื้อและจัดจ้าง 4.จัดทำและตรวจสอบเอกสารด้านงานจัดซื้อให้ถูกต้องครบถ้วน 5.ควบคุมดูเเล ทีมจัดซื้อ ให้เป็นไปตาม KPI ที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 18,000 – 22,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง อายุ 26 – 33 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ กาตลาด เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้ออุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ อย่างน้อย 3 – 10 ปี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง แล…

20 October 2016 | 10:32 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments