Senior Purchasing Manager (สังกัด 24 Shopping)

สมัครงาน มองหางาน Senior Purchasing Manager (สังกัด 24 Shopping)

บางรัก, กรุงเทพฯ – ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ ลักษณะงาน • กำหนดกลยุทธ์ วางแผน และบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุยอดขายและผลกำไรตามเป้าหมายที่กำหนด • บริหารจัดการยอดขายและกำไร รวมถึงรายได้อื่นจากการขายและการทำการตลาดแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเพื่อบรรลุเป้าหมาย • กำหนดแนวทาง เงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดซื้อสินค้า การบริหารสต๊อคสินค้า • วางแผน และบริหารงานด้าน supply management ประสานงานทั้งด้านจัดซื้อกับSupplier เพื่อวางแผนผลิต การเตรียมพื้นทีและการจัดการของคลัง และจัดส่ง… (Logistics) • บริหารจัดการสต๊อคสินค้าที่มีลดสินค้าไม่เคลื่อนไหว ลดมูลค่าสินค้าคลัง ลดเวลาการสั่งซื้อ/สั่งผลิต/การจัดเก็บ/การจัดส่งให้ลูกค้า รวมถึงลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายขนส่ง • ปรับปรุงประสิทธิภาพทางด้าน supply chain และบริหารงานจัดส่งสินค้าร่วมกับทีม Fulfillment คลังสินค้าและ3PL • เจรจาต่อรองและวางแผนการร่วมกับ cross functional team เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันและการตอบสนองของลูกค้า • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการปฎิบัติ • สร้างและรักษ…

18 August 2016 | 7:59 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments