Senior Sales and Service Channel Human Resource Capability and Service Development Specialist

งาน ค้นหางาน Senior Sales and Service Channel Human Resource Capability and Service Development Specialist

Kasikornbank PCL – กรุงเทพฯ – งาน Qualifications สำเร็จการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ โท ด้านเทคโนโลยีการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงานด้านการฝึกอบรมหรือใกล้เคียงอย่างน้อย 5 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานธนาคาร, องค์กรด้านการเงินการธนาคารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะ ประสบการณ์การจัดทำ ออกแบบ วางแผนหลักสูตรการเรียนรู้ มีทักษะความคิดตรรกะ Conceptual และความคิดสร้างสรรค์ดี มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การพูดต่อหน้าสาธารณะชนดีเยี่ยมมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม มีทักษะความสามารถในการใช้งาน เครื่องมือด้าน IT แล…Responsibilities พัฒนาหลักสูตรด้านการควบคุมการทำงานภายในของพนักงานสาขาให้สอดคล้องกับคำสั่งและกระบวนการทำงานของสาขาธนาคารกสิกรไทย ออกแบบวางแผนแนวทางการจัดอบรม ตามพื้นที่สาขาของธนาคาร วิเคราะห์ ประเมินผลการฝึกอบรมและจัดทำ Report/Presentation ประสานงานร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป้าหมายของงาน โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นวิทยากรภายใน หลักสูตรด้านบริหารจัดการควบคุมการทำงานภายในสาขา และหลักสูตรด้าน Main Operating Bank ต่างๆ ช่วยงานด้านการฝึกอบรมต่างๆ ของฝ่าย…

29 January 2017 | 8:13 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments