Senior System Administrator

รับสมัครงาน หางานใหม่ Senior System Administrator

ไทย – – OS :Windows Sever 2003/2008 R2, LINUX – Microsoft AD, Exchage 2003/2008, Database SQL Server ฯลฯ – VMware5, Vsphere, Vmotion – Backup Solution : Sysmantec backup EXEC,NAS/SAN – วิเคราะห์/พัฒนาระบบโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด – จัดทำคู่มือโปรแกรมการใช้งานต่างๆ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30ปี 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science หรือ Computer Engineer 3. ประสบการณ์อย่างน้อย 0-5… ปี 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง 5. สามารถเดินทางไปปฏิติงานต่างจังหวัดได้ 6. มีประสบการณ์ในการติดตั้ง Programer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณกัญญ์ชิสา ดันไหม สวัสดิการ – ประกันสุขภาพ สำหรับการรักษาพยาบาล – ประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส – เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ – การเยี่ยมไข้ / คลอดบุตร – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – กองทุนประกันสังคม – การซื้อสินค้าในกลุ่มบริษัทฯ ราคาพิเศษ – กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ – โบนัสป…

4 September 2015 | 4:54 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments