Service Advisor

หางาน มองหางาน Service Advisor

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong) – จังหวัดระยอง – 1. ให้คำปรึกษาแนะนำการบริการให้กับลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์ให้ รับทราบถึงการให้บริการในแต่ละครั้งอย่างมืออาชีพ และทันทีที่ลูกค้าสอบถาม รวมถึงการแจ้งให้ทราบสถานะการซ่อมอย่างสม่ำเสมอ 2. การอธิบายงานซ่อม โดยให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าเงินที่จ่ายกับคุณภาพงานบริการที่ได้รับ 3. การควบคุมตารางงานซ่อมให้เสร็จตามนัดหมาย หรือตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด เพศ หญิงหรือเพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ระดับ ปวช. ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถทำงานเอกสารได้ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบ…ื้องต้น และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถสื่อสารได้ชัดเจน มีไหวพริบปฏิภาณ มีใจรักในงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์หรือการซ่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ เบี้ยขยัน ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ค่า Incentive (ฝ่ายศูนย์บริการ) เงินกู้ยืมบริษัทฯ เบี้ยเลี้ยงการอบรม ค่าสวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน เช่น แต่งงาน,คลอดบุตร,งานบวช, งานศพ ค่าตำแหน่ง 5ส ส่วนลดการซื้อรถยนต์และประดับยนต์ คอมมิชชั่น(สำหรับพนง.ขาย) โบ…

19 May 2016 | 7:57 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments