Service Coordinator (ธุรการประสานงานฝ่ายบริการ)

งาน งานว่าง Service Coordinator (ธุรการประสานงานฝ่ายบริการ)

Rentokil Initial (Thailand) Ltd. – กรุงเทพฯ – Rentokil Initial (Thailand) Ltd. เป็นบริษัทให้บริการด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 70 ปี ที่สร้างคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้า และสร้างสวัสดิการกับโอกาสก้าวหน้าในการทำงานให้กับพนักงาน Service Coordinator (ธุรการประสานงานฝ่ายบริการ) – ดูแลงานด้านธุรการและประสานงานทั่วไป ในแก่ฝ่ายพนักงานบริการของบริษัทฯ – ประสานงานทั้งภายในและภายนอก บริษัทฯ – จัดการงานเอกสาร เช่น ออกเอกสาร สัญญาขาย สัญญาบริการ รวมถึงติดต่อลูกค้าทั้งทางอีเมล์และโทรศัพท์ (ใช้ภา…ษาอังกฤษบ้างปานกลาง) เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า – จัดทำรายงานให้กับหัวหน้างาน – ตรวจเช็คเอกสารต่างๆทั้งหมดของพนักงานฝ่ายบริการ – งานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 3 เงินเดือน 12,000-18,000 บาท สวัสดิการ เงินเดือนประจำ + OT + คอมมิชชั่น + โบนัส + ค่ารักษาพยาบาล + ประกันชีวิต + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + ยูนิฟอร์ม + ฝึกอบรม + วันหยุดประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้ 2. หากมีประสบการณ์ในสายงาน admin ธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทันที 3. ม…

9 August 2015 | 7:57 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments