Service Engineer/ Supervisor (ประจำ บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา)

งาน งานใหม่ Service Engineer/ Supervisor (ประจำ บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – – RESTAURANTS & RETAILS ตำแหน่ง : Service Engineer/ Supervisor (ประจำ บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา) รายละเอียดของงาน Responsibility – ทำการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและได้ตามมาตรฐาน – ให้คำแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกับทางลูกค้า – วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ผลิต – ศึกษาหาความรู้และใช้คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมได้อย่างถูกต้อง – จัดทำเอกสารตามความต้องการของผู้ผลิต – รับผิดชอบงาน Warranty Claim โด…ยสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหาย – ติดต่อประสานงานกับลูกค้าไทยและต่างชาติ Italthai Industrial Co., Ltd. talthai House 2013 New Petchburi Road, Bangkapi,Huay Kwang, Bangkok 10310 Tel : 081-358-3886, 02-3191031-40, 02-7180820-39 Ext. 1374 (Kn. Ekachai) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตรา 2 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์บริหารงานทีมงานหรือบริกา…

11 October 2015 | 10:27 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments